Devizban nyilvntartott klcsnk kockzata


Jelen tjkoztat clja, hogy Trsasgunk a klcsnszerzds megktst megelzen teljes kren ismertesse gyfeleivel s leend gyfeleivel a devizaalap klcsnk sajtossgait, a Teljes Hiteldj Mutat tartalmt (tovbbiakban: THM), valamint a hitelezi gyakorlatot.

Tekintettel arra, hogy a devizaklcsnk esetn a forintklcsnkhz kpest az alacsonyabb trleszt rszletek mellett - tovbbi kltsgekkel s kockzattal is szmolni kell, az albbiakban ezekre kvnjuk felhvni gyfeleink figyelmt.

Amennyiben az gyfl devizban nyilvntartott klcsnt vesz ignybe, a klcsn sszege svjci frankban (CHF) kerl meghatrozsra, azonban a folystsra forint sszegben kerl sor. A futamid sorn a tartozs nyilvntartsa is svjci frankban trtnik, azonban az gyfl a havonta esedkess vl trleszt rszletfizetsi ktelezettsgnek forintban kteles eleget tenni.

Trsasgunk ltal alkalmazott rfolyamok a klcsnk folystsakor, valamint trlesztsekor

  • fogyasztnak minsl gyfl (2013. vi CCXXXVII. trvny a Hitelintzetekrl s pnzgyi vllalkozsokrl, 6. (1) 28. alapjn az nll foglalkozsn s gazdasgi tevkenysgn kvl es clok rdekben eljr termszetes szemly) esetben a klcsnsszeg folystsakor a Hirdetmny alapjn a Magyar Nemzeti Bank teljestst megelz 2. munkanapon jegyzett hivatalos devizarfolyamn kerl kiszmtsra a klcsnsszeg devizban meghatrozott sszege, a klcsnsszeget ezen idponttl kezdve a CASPER Consumer Finance Zrt. devizban tartja nyilvn. Az esedkes trleszt rszletek, az eltrleszts, illetve elteljests sszegt a CASPER Consumer Finance Zrt. a Hirdetmny alapjn a Magyar Nemzeti Bank kalkulcit megelz 2. munkanapon jegyzett hivatalos devizarfolyama figyelembevtelvel szmtja ki forintban. A devizban fennll esedkes tartozs forint sszege a jvrskor a jvrsi napot megelz 2. napon a Magyar Nemzeti Bank ltal kzztett hivatalos devizarfolyammal jraszmtsra kerl, a klnbzet tekintetben a CASPER Consumer Finance Zrt. az Adssal elszmol.
  • nem fogyasztnak minsl gyfl esetben a klcsnsszeg folystsakor az UniCredit Bank teljestst megelz 2. munkanapon jegyzett deviza vteli rfolyamn kerl kiszmtsra a klcsnsszeg devizban meghatrozott sszege, a klcsnsszeget ezen idponttl kezdve a CASPER Consumer Finance Zrt. devizban tartja nyilvn. Az esedkes trleszt rszletek, az eltrleszts, illetve elteljests sszegt a CASPER Consumer Finance Zrt. az UniCredit Bank, a kalkulcit megelz 2. munkanapon jegyzett deviza eladsi rfolyama figyelembevtelvel szmtja ki forintban. A devizban fennll esedkes tartozs forint sszege a jvrskor a jvrsi napot megelz 2. napi rfolyammal jraszmtsra kerl, a klnbzet tekintetben a CASPER Consumer Finance Zrt. az Adssal elszmol.

A devizaklcsnk sajtossga, hogy - az rfolyamvltozsok hatsra - a havi trleszt rszletek ltalban minden hnapban klnbznek. Ez az ingadozs azt eredmnyezi, hogy egyes hnapokban a havi trleszt rszlet alacsonyabb, mg ms hnapokban magasabb, noha az gyleti kamat mrtknek vltoztatsra nem kerl sor.

Amikor a forint gyengl a svjci frankkal szemben (vagyis 1 CHF-rt tbb forintot kell fizetni), akkor a trleszt rszlet nvekszik. Amikor a forint ersdik a svjci frankkal szemben (teht 1 CHF-rt kevesebb forintot kell fizetni), akkor a trleszt rszlet cskken.

A betti kamat, az rtkpaprok hozama, s a teljes hiteldj mutat szmtsrl s kzzttelrl szl 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 8.-a rtelmben a 2010. jnius 11. napjt megelzen kttt gyletek vonatkozsban a teljes hiteldj mutat (a tovbbiakban: THM) az a bels kamatlb, amely mellett az zletfl ltal visszafizetend tke s hiteldj egyenl az zletfl ltal a hitel folystsig bezrlag a klcsnnel kapcsolatban - a betti kamat az rtkpaprok hozama s a teljes hiteldj mutat szmtsrl s kzzttelrl szl 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdsben meghatrozott kivtelekkel* - fizetett sszes kltsggel cskkentett hitelsszeggel.
*A THM szmtsnl nem vehet figyelembe a

  • prolonglsi kltsg,
  • a ksedelmi kamat,
  • az egyb olyan fizetsi ktelezettsg amely a szerzdsben vllalt ktelezettsg nem teljestsbl szrmazik,
  • a biztostsi s garanciadjak, valamint
  • az tutalsi djak.

A CASPER Consumer Finance Zrt. a teljes hiteldj mutat kiszmtsra vonatkozan a 2010. jnius 11. napjt megelzen kttt gyletek vonatkozsban a kvetkez kpletet alkalmazza:H: a hitel sszege, cskkentve a hitel felvtelvel sszefgg kltsgekkel,
Ak: a k-adik trleszt rszlet sszege,
m: a trleszt rszletek szma,
tk: a k-adik trleszt rszlet vekben vagy tredkvekben kifejezett idpontja,
i: a THM szzadrsze.

A 2014. jlius 25. napja eltt kttt deviza alapon nyilvntartott klcsnk esetben a teljes hiteldj mutat szmtsnl a fenti kpletben az zletfl ltal teljestett fizetseket forintban kell szmtsba venni az UniCredit Bank Hungary Zrt. ltal a szerzds megktst megelz 2. banki napon kzztett a nyilvntartott devizanemben figyelembe vett deviza eladsi rfolyam - figyelembevtelvel.

A teljes hiteldj mutat meghatrozsrl, szmtsrl s kzzttelrl szl 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezsei alapjn a 2010. jnius 11. napjt kveten megkttt, a fogyasztnak nyjtott hitelrl szl 2009. vi CLXII. trvny (a tovbbiakban: Fhtv.) hatlya al tartoz hitel s pnzgyi lzing (a tovbbiakban egytt: hitel) esetn a CASPER Consumer Finance Zrt. a teljes hiteldj mutat kiszmtsra vonatkozan a kvetkez kpletet alkalmazza, figyelemmel a teljes hiteldj mutat meghatrozsrl, szmtsrl s kzzttelrl szl 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezseire:Ck: a k sorszm hitelrszlet sszege, cskkentve a hitel felvtelvel sszefgg, az els hitelfolystsig fizetend kltsgekkel,
Dl: az 1 sorszm trleszt rszlet vagy djfizets sszege,
m: a hitelfolystsok szma,
m': az utols trleszt rszlet vagy djfizets sorszma,
tk: az els hitelfolysts idpontja s minden ezt kvet hitelfolysts idpontja kztti idtartam vekben s tredkvekben kifejezve, ezrt t1 = 0,
sl: az els hitelfolysts idpontja s minden egyes trleszt rszlet vagy djfizets idpontja kztti idtartam vekben s tredkvekben kifejezve,
X: a THM rtke.

A 2014. jlius 25. napja eltt kttt deviza alapon nyilvntartott klcsnk esetben a teljes hiteldj mutat szmtsnl a fenti kpletben az zletfl ltal teljestett fizetseket forintban kell szmtsba venni az UniCredit Bank Hungary Zrt. ltal a szerzds megktst megelz 2. banki napon kzztett a nyilvntartott devizanemben figyelembe vett deviza eladsi rfolyam - figyelembevtelvel.

A 2014. jlius 1. napjt kveten jonnan folystott deviza alap jelzloghitel szerzdsnek minsl klcsnszerzdsek s a 2014. szeptember 1. napjt kveten jonnan folystott deviza alapon nyilvntartott, fogyasztkkal kttt egyb klcsnk esetben a teljes hiteldj mutat szmtsnl a fenti kpletben az zletfl ltal teljestett fizetseket forintban kell szmtsba venni a Magyar Nemzeti Bank ltal megllaptott s a szerzds megktst megelz 2. banki napon kzztett hivatalos devizarfolyam - figyelembevtelvel.

A THM nem tkrzi a klcsn kamatkockzatt s a devizaklcsn rfolyamkockzatt.

Az rfolyamvltozsbl ered minden kockzat az gyfelet terheli.